Djuren på Gården

Här på Kymendö har vi ett 40 tal får, som är av raserna vit Leicester och svart Rya, som betar på hela ön. Tackorna lammar på våren.

Vi här även två fjällnära kor som heter Krona och Saga, som betar på ön även två nordsvenskar som heter Winsta och Gnista som förgyller ön.

Vår ko Svala med en Nordsvensk och en Rysk Baskir. Hästarna heter Epoxy och Smirre. De springer nu på de evigt gröna ängarna.

Här finns höns och vaktlar samt två bikupor.

Winsta och Gnista
Winsta och Gnista sommar 2022

Epoxy 33 år, Smirre 32 år och Svala 16 år springer nu på de eviga gröna ängar.